Hyvin rajattu palvelukokonaisuus on osa asiakaspalvelua!

Hyvin rajattu palvelukokonaisuus on osa asiakaspalvelua!

Blogi

Digitalisaation terminologiaviidakko on tänä päivänä monimuotoisempi kuin koskaan. Cloudia, serverlessiä, AR, VR, data analyticsia, devopsia, prototypointia, fullstackia, palvelumuotoilijaa, UX designeria, iOTia, everything as a serviceä, tekoälyä, koneälyä ja koneoppimista.

Listaa voisi jatkaa artikkelin loppuun mutta tiedätte mistä on kyse, mm. 2000-luvun alussa testaaja esiteltiin suurelle yleisölle ja niistä ajoista digipakka on ”hieman” laajennut. Buzzia ja fuzzia syntyy koko ajan lisää. Uusiin villityksiin pitää suhtautua innostavalla mielenkiinnolla mutta niitä täytyy osata myös arvioida realismin lasein.

Markkinatestin yksi tulos: On tärkeää kyetä kertomaan asiakkaalle mitä heiltä odotetaan.

Useimmat meidän asiakkaista tietävät jopa teknologia- ja roolitarkkuudella mitä haluavat. Meidän markkinatestissä kuitenkin tuli vajaa vuosi sitten ilmi äärimmäisen hyvä nosto. Osa asiakkaista arvostaa toimijaa, joka pystyy selkeästi rajaamaan oman tekemisen ja kertomaan mitä asiakkaalta odotetaan. Meille oli tärkeä tarttua tähän, koska perustajajäsenten kymmenien vuosien yhteiskokemus ja laaja moniosaaminen mahdollistavat suuren kuvan piirtämisen. Suurella kuvalla oli tavoitteena nostaa esille tärkeimmät asiat yhteiselle kartalle ilman buzz wordeja joille kuitenkin kehys antaa tilaa. Kehys on myös osoittautunut käteväksi työkaluksi asiakastapaamisissa.

Fokus ydinpalveluissa on meille tietoinen valinta

Meidän fokus ydinpalveluissa on tietoinen valinta, haluamme olla parhaita niissä. Palveluissa haluttiin erikoistua puhtaaseen sovelluskehityksen moniosaamisen kärkeen, koska sillä on digitalisaation kannalta hyvin suuri merkitys. Emme myy palveluita joista emme oikeasti voi ottaa vastuuta mutta olemme mieluusti mukana ratkaisemassa kokonaisuuksia tai avaamassa laajaa verkostoamme asiakkaalle. Meillä on myös useampi strateginen kumppani, jotka vahvistavat tai täydentävät meidän ydinosaamista paremmin kuin hyvin, jos palveluportfolion ’perfect match’ sitä vaatii.

/Lauri

Vastaa

Ensimmäinen kotimme Helsingissä.

Eerikinkatu 28 9krs., 00100 HELSINKI. Tervetuloa!