Tee elämäsi paras sijoitus -hae meille töihin!

Tee elämäsi paras sijoitus -hae meille töihin!

Blogi

Minulla on aina ollut palava halu rakentaa parhaita työyhteisöjä. Missiota on toteutettu isoista yhtiöistä pieniin ja kasvun myötä keskisuureen.

Olen toiminut työntekijänä, yrittäjänä, varatoimitusjohtajana ja sijoittajana. Kaikissa rooleissani, seuraavat kysymykset ovat vainonneet mieltäni:

  • Millaisissa olosuhteissa IT-asiantuntijat syttyvät antamaan vapaaehtoisesti parhaansa?
  • Millaista toimintaympäristöä ja työelämää tarvitsemme, jotta kansallisen IT-osaamisemme potentiaali saadaan täysimääräisesti käyttöön? Olemme IT-sektorin kilpailukyvyssä mailman kärjessä?
  • UUSIN ja KIEHTOVIN: Miten työ ja työpaikkasi olisi elämäsi paras sijoitus?

Osin näistä kysymyksistä juontuen, seuraava tavoitteemme on viedä suomalainen asiantuntijatyö uudelle suunnalle ! Suunnalle, jossa oikeudenmukaisuus ja tuottavuus kohtaavat. Normeilla, hierarkioilla, kontrollilla ja sääntelyllä tuskin pääsemme näihin tavoitteisiin.

Blogisarjani tulee käsittämään useamman osan, aloitetaan näistä näkökulmista:

Nähdään työ investointina

Tietotyöntekijän ja yrityksen suhdetta ei voi enää kuvata työnantaja- työntekijä-mallilla. Tätä suhdetta tulisi kuvata lähinnä investoinnin näkökulmasta -millaiseen organisaatioon tietotyöntekijä on valmis investoimaan pääomansa? Näin yrityksien haasteeksi nousee mahdollisimman monien investointien (tietotyöläisten) kerääminen ja investoreista viimeisen päälle huolehtiminen. Toisaalta tietotyöntekijän tulee jatkuvasti huolehtia pääomastaan eli jatkuvasta oppimisestaan.

Tietotyöntekijän ja yrityksen suhdetta ei voi enää kuvata työnantaja- työntekijä-mallilla.

Nähdään investointi oikeudenmukaisena omistamisena

Teollisen massatuotannon aikana tarvittiin pääomaa suurten tuotantolaitosten rakentamiseen. Tuotantolaitoksen omistus jakautui luonnollisesti investorien kesken. Jälkiteollisessa tietotyössä työntekijä toimii yllä esitetyn mukaisesti oman osaamispääoman investoijana.

On oikeudenmukaista, että investoija, tietotyöntekijä, asiakkaan kokeman arvon luoja, saa ylivoimaisen osuuden yrityksen omistuksesta ja sitä kautta yrityksen luomista tuloksista.Tulevaisuuden yhtiöissä rakenteen muodostaa osakas-työntekijät, joiden osaamisen ja motivaation varassa koko yhtiön asiakaspalvelu, -kokemus, myynti ja lisä-arvon synnyttäminen on.

Luoto Companyssa IT-asiantuntijat, todelliset arvon luojat, omistavat vähintään 80% yhtiöstä -tämä on meistä oikeudenmukaista jälkiteollisessa tietotyössä. Tällöin meillä on mahdollisuus katsella, onko tämä työpaikka elämäsi paras sijoitus!

Sisäinen motivaatio (TÄRKEIN)

Motivaatio ei synny ulkoisista tekijöistä, työtä ei tehdä täydestä sydämestä omistuksen tai osinkojen vuoksi. Asuntolainan nopeampi takaisinmaksu tai eläkeikään varautuminen ei riitä -tarvitsemme jotakin syvempää ja kestävää. Lisäksi me kaikki tiedämme, että kestävä motivaatio on sisältä lähtevä tunne, jota ei voi ulkoaisilla elementeillä saavuttaa. (vilkaise mm. huikea Filosofian Akatemia)

Täysin henkilöstölähtöisessä, yhteisomisteisessa yhtiössä, vapaus on tekijä, joka motivoi. Vapaus merkitsee mahdollisuutta vaikuttaa yrityksen päämääriin ja toimintatapoihin. Uskon vahvasti, että ihminen sitoutuu tosissaan vain, jos voi olla mukana vaikuttamassa asiaan, johon sitoutumista pyydetään. Merkitys on toinen tekijä, joka motivoi. Omistajana pääset kirkastamaan organisaatiomme merkityksen, joka tulee olemaan organisaatiotamme suurempi. Esimerkiksi, jos voimme omalla panoksellamme vaikuttaa mihin tahansa hyvään päämäärään, kuten syrjäytymisen torjuntaan niin tiedämme, että olemme saavuttaneet jotakin hyvin tärkeää. Näin siis, myös, oman motivaatiommekin kannalta.

Luodossa olemme kiinnostuneita oikeudenmukaisuuden periaatteelle syntyvästä joukkueesta. Joukkue, joka koostuu vain omistajista, voi olla täysin läpinäkyvä kaikkien sitä koskevien asioiden osalta. Näemme hienon mahdollisuuden muutokselle, jossa yhdessä omistettu merkityspohjainen organisaatio nostaa tietotyöläisen tuottavuutta, sitoutumista ja halua antaa vapaaehtoisesti parhaansa.

Näemme hienon mahdollisuuden muutokselle, jossa yhdessä omistettu merkityspohjainen organisaatio nostaa tietotyöläisen tuottavuutta, sitoutumista ja halua antaa vapaaehtoisesti parhaansa.

Tässä yhteydessä on tärkeää todeta, että emme etsi yritysmuodolla yksilökeskeistä ja syömäketjun alas tippuvaa freelanser-mallista toimintaa. Etsimme joukkuetta, joka jakaa oikeudenmukaisesti ja tasaisesti yhteiset pikkujoulut, yrityksen asiakaskokemuksen johtamisen itseohjautuvasti, parhaat toimitukset ja kaikesta tästä syntyneet tulokset.

Huikea sovelluskehittäjä tai koodaustaitoinen designeri. Pyydämme sinulta vain yhtä asiaa, jos pohdit yhteydenottamista, niin ota silti. Kokemuksemme on osoittanut sen, että jokainen tapaaminen on askel eteenpäin, mahdollisuus uuden polun löytämiseen.

Tuomas

 

Miksi aihe on relevantti?

Ylen uutisen mukaan asiantuntijatyötä tekee jo lähes miljoona suomalaista eli lähes 40 % työvoimasta. Luovan tietotyön ja digitaalisten työympäristöjen asiantuntija Esko Kilpi toteaa, että Suomi on siirtymässä, tai jo siirtynyt, teollisesta massatuotannon ajasta jälkiteolliseen aikaan, jossa tehokkaan, älykkään ja arvoa luovan työn määritelmä on muuttumassa. Todella moni työelämän tutkija uskoo, että tietoyhteiskunnassa olennaisinta ei ole uudet teknologiat vaan uudet toimintatavat ja rakenteet.

Muutama inspiroiva lähde:

Perspectives of new work

Netflix -Seven aspects of our culture

Sisäinen motivaatio

Reinventing organizations

Vibemetrics

Vastaa

Ensimmäinen kotimme Helsingissä.

Eerikinkatu 28 9krs., 00100 HELSINKI. Tervetuloa!