Oikeudenmukaisuus sovelluskehityksen asiakkaille

Oikeudenmukaisuus sovelluskehityksen asiakkaille

Blogi

Kirjoitin ensimmäisen tekstin hetki sitten uuden tietotyön näkökulmista, sen sankareille eli tietotyöläisille. Tässä kirjoituksessa siirrymme palveluita ostavan asiakkaan näkökulmaan -miten palvelemme asiakastamme oikeudenmukaisesti?

Luoto Company etsii sovelluskehitystä ostavia asiakkaita. Esittelen alla muutaman tekijän, joiden vaikutukset sovelluskehityksen tuottavuuteen ja laatuun ovat valtavat.

Sitoutuminen asiakaskokemuksesta huolehtimiseen

Liiketoimintamalli tai myyntiprosessi voi johtaa tietotyöntekijöiden vaihtuvuuteen, epäselviin toimituksiin ja toteuttajien etääntymiseen palvelulupauksesta. Uuden ajan asiantuntijavetoisissa palveluyhtiöissä, kaikki tapahtuu asiantuntijat edellä, jolloin jokaiseen palvelulupaukseen sitoudutaan kolmen kohdan kautta: a) minä olen asiakaskokemus b) minä omistan tehdyn asiakaslupauksen c) minä annan asiakkaalle vapauden hinnan/arvon määrityksessä. Uuden ajan tietotyöntekijä on työyhteisönsä suurin omistaja, tulokset kuuluvat asiakaslupauksen lunastajalle. Tätä(kin) kautta hän on äärimmäisen kiinnostunut asiakkaan tyytyväisyydestä, työn tuottavuudesta.

Itse tehty sitoumus ja palvelulupaus lisää tuottavuuttamme merkittävästi. Kokemus on oikeudenmukainen myös asiakkaalle.

Asiakaskokemusta johdetaan myös liiketoimintamallilla

Toimiala on yrittänyt rakentaa lopputulospohjaista hinnoittelua pitkään, mittarien rakentaminen ja tulkitseminen on osoittautunut haastavaksi. On tullut aika todeta, että asiakas saa päättää hinnan subjektiivisesti, kokemansa arvon pohjalta. Hinnoittelumme pohjautuu asiakkaan kanssa yhdessä katsottuun lähtökohtaan. Muutos tulee toimituksen valmistumisajankohtaan, tässä kohdassa asiakas saa subjektiivisen laatukokemuksensa pohjalta voimakkaasti vaikuttaa lopputuloksen hinnoitteluun, ilman sopimuksien pläräystä.

On oikeudenmukaista, että asiakas päättää palvelukokemuksensa perusteella hinnan.

Miksi tämä on tärkeää? Laatu syntyy tiimissä, jatkuvan kehityksen ja motivaation tuloksena. Tätä tukee se, että Luoto Companyn liiketoimintamalli on sidottu siten, että se ohjaa tuloksiin ja asiakastyytyväisyyteen, loppuun saattamiseen. Kaikki alalla pitkään olleet ammattilaiset tietävät, että tulokset syntyvät halusta nähdä lopputulos.

Malli ohjaa parantamaan myös yhtä suurimmista sovelluskehityksen haasteista. Viestintää.  Viestinnän vastuu on hyvällä toimittajalla. Toimittajan tulee viestiä läpinäkyvästi laadustaan, tähän pääsemme esim. olemalla vain ja ainoastaan asiakkaan tiimien läheisyydessä ja yksinkertaistamalla viikon päättäviä statuksia, demoja jne. Liiketoimintamallin tulee kannustaa parhaaseen viestintään, tämä on asiakkaan ja sovelluskehittäjän edun mukaista.

Miksi tämä on mahdollista? Hyvin kovatasoiset osaajat tietävät pääsevänsä tavoitteisiin, erityisesti kun he työskentelevät heitä arvostavassa ja oikeudenmukaisesti motivoivassa työyhteisössä.

Palvelun keskiössä läpimenoaika

Digitalisaatio on yksinkertaisuudessaan ajansäästöä, ja toki myös viihdearvoa. Näin se on myös toteuksessa, nopeus ja ratkaisukyky on timanttia palvelua. Tänä päivänä useat suomalaiset organisaatiot omaavat jo paljon hyviä ideoita digitalisaation edistämiseksi. Markkinatestimmekin mukaan moni kamppailee toteutuksen laadun ja toteuksen läpimenoajan kanssa. Huippuluokan ”dream team”-toteuttajille on kova tarve.

Emme usko, että olemme tehokkaita, koska osaamme ketterät menetelmät tai devopsit. Tiedämme pitkällä kokemuksella, että niiden vaikutus on murto-osa kokonaisuudesta. Läpimenoajan näkökulmasta ratkaisevaa on tiimin osaamisen taso, sitoutuminen, motivaatio kyseiseen tehtävään, päivittäinen lähijohtaminen, riippuvuuksien hallinta ja kokemus siitä, että onnistumisella, loppuun asti tekemällä on juuri hänelle merkitystä (kts. oikeudenmukaisuus tietotyöntekijälle).

Sovelluskehityksen palveluissa, nopeus ja ratkaisukyky on timanttia. Seurataan siis läpimenoaikaa, kuten asiakkaidemme asiakkaat seuraavat asioidessaan mm. verkkopalveluissa.

Seuraavassa kirjoituksessani käsittelen sovelluskehityksen tuottavuutta vielä näistä, olennaisista näkökulmista:

Korkean osaamisen ja tiimipohjaisuuden vaikutukset tuottavuuteen

Riippuvuuksien hallinta ratkaisevana tekijänä tuottavuudessa

Miksi projektin roolit ovat haaste sovelluskehityksessä? Moniosaavan tiimin jäsenien roolit tulisi nimetä ratkaisija 1, 2, 3 ja 4.

Asiakaskokemusta johdetaan päivittäin, tärkeimmät päätökset tehdään heti

Lopuksi…. Vältän tarkoituksella tässä blogisarjassa työkaluihin, tuotteistamiseen, avoimeen lähdekoodiin, liiketoiminnan/loppuasiakkaan ymmärtämiseen, (koodi)robotiikkaan, 80/20-sääntöihin ja ketteriin menetelmiin pureutumisen. Oletamme näiden asioiden olevan tärkeitä joka tapauksessa, itsestään selvä osa palvelukokemustamme.

#elämäsiparassijoitus, #oikeudenmukaisuustietotyössä

www.luotocompany.fi , tuomas.nousiainen(@)luotocompany.fi

Vastaa

Ensimmäinen kotimme Helsingissä.

Eerikinkatu 28 9krs., 00100 HELSINKI. Tervetuloa!