Uudenlainen yritysrakenne voi kannatella koronakriisissä

Uudenlainen yritysrakenne voi kannatella koronakriisissä

Blogi

Monessa yrityksessä tiedotetaan ja viestitään näinä aikoina. Suljettu yritysrakenne voi estää olennaisen tiedon kulkua. Voidaan myös pelätä työntekijöiden reaktioita tai ajatella, että heitä ei tule huolestuttaa. Jos työntekijät puolestaan omistavat yrityksen, niin tieto kulkee avoimemmin. Sisäisessä viestinnässä on tärkeää saada aikaan keskustelua, koska koronan kaltaisessa kriisissä tilannekuva muodostuu useista näkökulmista. Läpinäkyvä ja pureksittu tieto puolestaan johtaa itseohjautuvampaan toimintaan, myös kriisissä.

Tiedottamisen lisäksi tilannekuvan muodostaminen on tärkeää. Perinteisessä yritysmallissa tilannekuvan muuttuessa johto alkaa työstää skenaarioita ja tiedottaa henkilöstölle kertovansa asiasta, kun tilannekuva on muodostettu. Jo lakimme vaikuttavat siihen mitä näissä tilanteissa voidaan työntekijöille sanoa. Kun kyseessä on koronan tavoin koko yhteiskuntaa kohtaava kriisi, on työntekijöiden kotona usein kaksikin aikuista pimennossa pohtimassa työpaikkojen tapahtumia. Tiedon tarve on valtava.

Jos tilannekuva vaatii päätöksiä, niin ei ole aivan yhdentekevää, miten päätöksiä tehdään, kuka päättää ja mitä ja miten niistä viestitään. Yhdessä omistettu yritysrakenne helpottaa päätöksien tekemistä, koska niitä voidaan tehdä sekä omistajan että työntekijän näkökulmat yhdistäen. Erityisesti asiantuntijayrityksissä päätösten pitää olla työntekijöiden käsissä, koska ilman asiantuntijoita ei ole itse yritystäkään. Kun työntekijät myös omistavat yrityksen, on päätöksenteko vaikeinakin aikoina läpinäkyvää ja se koetaan helpommin oikeudenmukaiseksi.

Yritysrakenteella voidaan vähentää koetun stressin määrää. Tekemällä työntekijöistä tasavertaisia osakkaita avoimuus ja tiedon määrä kasvaa, eikä energiaa mene turhaan spekulointiin. Tämä tasavertaisuus nostaa inhimillisen pääoman työelämän arvostuksen keskiöön.

Ihmiset odottavat työelämältä yhä enemmän läpinäkyvyyttä ja oikeudenmukaisuutta. Uskon, että samalla ihmiset ovat valmiita kohtaamaan vaikeatkin asiat, kunhan yritysrakenne on läpinäkyvä. Koronan kaltaiset kriisit kiihdyttävät työelämän muutoksia.

Oikeudenmukaisella yritysrakenteella ei aina voida välttää talouden kriisejä. Se auttaa kuitenkin ottamaan ne vastaan mahdollisimman läpinäkyvästi ja oikeudenmukaisesti. Kun henkilöstö omistaa yrityksen, ei samassa veneessä oleminen ole vain puhetta.

Vastaa

Ensimmäinen kotimme Helsingissä.

Eerikinkatu 28 9krs., 00100 HELSINKI. Tervetuloa!