Omistajuus avaa uusia mahdollisuuksia!

Blogi

Näin oman työn omistamiseen perustuva yritysrakenne toimii

Pinnalla on trendi, jossa perinteisiä yritysrakenteita kyseenalaistetaan. Esimerkiksi Ruotsissa sovelluskehittäjät siirtyvät selkeänä trendinä yritysten palkkalistoilta freelancereiksi (mm. Qvikin Ruotsin-toimitusjohtaja Jesse Vartiainen, Uusisuomi 13.9.2020), ja Suomessa sitoutetaan henkilöstöä yrityksiin erilaisten optio-ohjelmien kautta.

Me Luodolla ajattelemme vielä radikaalimmin. Uskomme nimittäin, että aika on kypsä ihmiskeskeiselle kapitalismille, jossa työntekijöille lohkaistaan leijonanosa yrityksen tuottamasta arvosta. Kaikki Luodon työntekijät ovat osakkaita, jotka omistavat yhteensä 80 prosenttia yrityksestä tasaosuuksin.

Osakkuusmallimme soveltuu erityisen hyvin moderniin asiantuntijatyöhön: annamme yksilölle päätösvaltaa ja taloudellisen kannustimen. Jokainen voi järjestää työnsä asiakasta parhaiten hyödyttävällä tavalla ja itselle sopivalla tavalla. Teemme työtä asiakkaalle, emme työnantajalle. Kun vastaamme työn tuloksesta yrittäjämäisesti itse, myös oman osaamisen kehittämiseen on kannustimet.

Millaisista asioista päätämme ja jaamme tietoa?

Me Luodolla teemme päätöksiä yhdessä, olipa kyse liiketoiminnasta, taloudesta, tulevaisuudesta tai mistä tahansa asiasta. Jokaisella osakkaalla on oikeus esittää asioita päätettäväksi. Tässä muutama esimerkki, joihin liittyen luotolaiset ovat tehneet päätöksiä yhdessä:

  • Osaamisen kehittäminen. Olemme päättäneet osaamisen kehittämiseen liittyvistä investoinneista yhdessä, kuten koulutusten sisällöstä, ajankohdista ja seminaarimatkoista . Olemme itse todistaneet jo aikaisemmalla työurallamme, että yksin johdon valitsemat keinot eivät aina osu oikeaan.
  • Yrityksen suunta. Tulisiko meidän kasvaa ulkoisesti vai sisäisesti? Olemme keskustelleet avoimesti ja tehneet päätöksiä yrityksen strategisista suuntaviivoista yhdessä. Meille ulkoinen kasvu ei ole itseisarvo.
  • Voitonjako. Osaamispääoman aikakaudella osaajat ovat oikeutettuja jakamaan yrityksen voittoa. Asiantuntijamme omistavat 80 prosenttia yhtiömme osakkeista ja osallistuvat näin merkittävällä tavalla voiton jakamiseen. Tuotto on myös pysyvämpää ja vakaampaa joukkueena kuin yksin.
  • Yrityksen arvon kasvattaminen. Yrityksen arvo kehittyy ajan myötä, mutta palkkatyössä arvon kehityksestä ei hyödy, siitä hyötyy vain omistajana. Mahdollisuus osaamisen kehittämiseen, oikeudet työajan keksintöihin tai tuoton sijoittamiseen avaavat käytännössä rajoittamattoman joukon mahdollisuuksia yrityksen arvon kasvattamiseen.
  • Henkilöstöedut. Olemme keskustelleet paljon siitä, mitkä edut ovat meille tärkeitä. Saunavuoro toimistolla, kuntoilumahdollisuudet, ulkomaan matkat – me voimme päättää aidosti merkittävistä eduista. Päätimme esimerkiksi kuuden viikon vuosilomasta, sillä myös lepo on tärkeää. Meillä on myös hyvin tilaa yksilön tarpeille, ja käytännössä yksilöä sitoo ainoastaan se, mistä hän on sopinut asiakkaan kanssa.
  • Läpinäkyvä tieto. Omistajalle kaikki yritystä koskeva tieto on näkyvillä. Jokainen esimerkiksi näkee muiden osakkaiden kuukausilaskutuksen, ja sen, mihin yhteisiä varoja käytetään. Mikä on tehty päätös?

Päätöksenteon kannalta on hyvin edullista, että aihetta pohtii useampi, useasta eri näkökulmasta. Päätöksenteko on ollut meille myös yllättävän helppoa enemmistöpäätöksillä. Uskomme siihen, että osakkaat ovat oman työnsä parhaita asiantuntijoita eikä hierarkioita enää 2020-luvun työpaikoilla tarvita.

Sytyttikö?

Tutustu avoinna olevaan hakuumme 

Lauri Nousiainen

Vastaa

Ensimmäinen kotimme Helsingissä.

Eerikinkatu 28 9krs., 00100 HELSINKI. Tervetuloa!