Luoto Company on perustettu ihmiset edellä, kuten itse asiassa moni muukin julistaa. Meille se tarkoitti uudentyyppistä näkemystä arvopohjasta johdettuna käytäntöön. Halusimme myös tehdä hyvin vähän olettamuksia tekijöiden puolesta, joten aloitimme oman matkan markkinatutkimuksella vuoden 2016 alussa, jonka tekijöille suunnatun osan aikana kuuntelimme tarkkaan n. 50 kokenutta osaajaa kahdesta eri kulmasta

  • Miksi valitsit nykyisen työpaikkasi?
  • Mitä jos konsultoinnissa olisi yhteisomistettu yritysrakenne?

Keskusteluita käytiin toki laajemmin mutta tutkimuksen lopputuloksissa korostui paljon vapauden ja vastuun merkitys, kaikki eivät omistajuudesta suoraan osanneet sanoa mutta merkittävä kolmasosa komppasi ajatusta voimakkaasti. Emme tienneet mihin se johtaisi käytännössä, varsinkin kun mentäisiin konkreettisesti työsopimuksiin saakka. Loppuvuosi 2016 kahlattiin työnlainsäädäntöä, verolainsäädäntöä, osakeyhtiölakia ja jututettiin juridiikan ammattilaisia. Rakenteen muodon selvittyä, päätimme hypätä tyhjään ruutuun 2017.

Usein yritykset listaa useita arvoja, meille riitti yksi, oikeudenmukaisuus. Se koskettaisi niin tekijöitä kuin asiakkaita ja siinä itsessään on riittävästi työtä johtaa se konkretiaan. Lähdöstä tähän päivään mennessä olemme rekrytoinnin parissa tavanneet yli 800 osaajaa erilaisilla taustoilla. Tänä päivänä olemme yli 100 tekijää työllistävä monipuolinen digitalisaation palveluyhtiö, jonka merkityksellisessä missiossa korostuu myös suomalaisen työelämän muutos oikeudenmukaisemmaksi. Rekrytoinnissa olemme teknisten taitojen lisäksi etsineet tosissaan hyviä ihmisiä, jotka sitoutuvat arvopohjaan ja kokevat intohimoa ohjelmistokehitystä kohtaan.

Tekijöiden arvostamista asioista koko rekrytoinnin ajalta voidaan edelleen todeta, että näiden vuosien aikana asiat eivät ole paljoa muuttuneet, edelleen toimialallamme kyse on suurpiirteisesti seuraavista asioista,

  • Mielenkiintoiset ja merkitykselliset projektit
  • Vapaus (ja vastuu) antaa parhaansa tiimissä
  • Osaamisen kehittäminen ja ylläpito (laajasti ml. henkinen kasvu ja hyvinvointi)
  • Palkkaus ja oikeudenmukainen kohtelu
  • Yrityskulttuurin elementit ml. arvopohja, ketä me olemme?

2020-luvun yrityskulttuurin ydin?

Takertuen edeltävistä kulttuuriin, joka edellä yritykset markkinassa toimivat. Aiheessa on mielenkiintoista huomata, että viime aikojen julkisissa keskusteluissa ruoditaan mm. 2010-luvun kulttuurin näkyviä osia työnantajamielikuvineen riekaleiksi, onko niiden osalta siis saavutettu lakipiste, ihmiset eivät kaipaa meidän toimialalla ainakaan kerhoja, toimistoa, tapahtumia ja huveja, vai?

Meille kulttuurin näkyvässä osassa on ollut jo lähtöjään monta näkökulmaa esim. konsultointi vs. tuotetalo, senior vs. junior, vapaa-aika vs. työaika. Esimerkiksi toimiston kulmasta konsultoinnissa usein tehdään töitä asiakasta lähellä kun taas tuotetalo on eri tarpeessa. Kokeneemmilla perhe korostuu kun taas työuraa aloittavalle verkostoituminen on tärkeää. Lisäksi hyvä pohdinta on, että missä menee raja vapaa-ajan ja työajan ohjelman järjestämisen kanssa, tulisiko tässä kysyä mitä todella tarvitaan? Haluaisivatko ihmiset vaihtaa kulttuurin näkyviä osia korkeampaan palkkaan?

Meidän mielestä koko kulttuurikeskustelussa ei ole tietysti yhtä totuutta, joka sopii kaikille. Halusimme myös itse tehdä uuden vaihtoehdon ilman merkittävää kulttuuriin panostamista, etenkään johdon toimesta. Meille modernissa yrityskulttuurissa on kyse ylemmästä tasosta, mm. merkityksellisyys, yhteiskunnallinen vaikutus, toki myös oikeudenmukaisuus ja vastuullisuus puhuttavat tekijöitä suuresti. Yrityksellä tulisi olla joku muukin merkitys kuin raha ja huvit, siitä on meidän mielestä 2020-luvun kulttuurin ytimessä kyse.

Luodon kulttuurissa korostuu mm. asiakaskokemus, osaamisen kehitys, oikeudenmukaisuus (ml. yhteiskunnallinen vaikuttavuus), hyvinvointi, vapaus ja vastuu. Toisaalta meillä on myös yhteistä toimintaa mutta ne organisoituvat ihmiset edellä ilman keskusohjausta. Itseohjautuvina ne ovat myös aidompia, esimerkkejä menneeltä vuodelta mm. eräs ryhmä kävi lapissa etätöissä, pari muuta pilotoi hyvinvoinnin teemassa eri palveluita Hintsasta Fibacoon. Osa on myös järjestänyt projektitiimien kanssa yhteistä vapaa-ajan ohjelmaa. Koko Luodon historian aikana olemme ehtineet kokeilla erilaisia asioita paljon ja kokeileva kulttuuri jatkaa myös vuonna 2022. Näistä opitaan jokaisesta jotakin ja yhteisö menee aina askeleen eteenpäin, ihmiset edellä.

Jotain meidän ihmiskeskeisestä oikeudenmukaisuuden kulttuurista kertonee myös se, että näiden kaikkien vuosien aikana meiltä on siirtynyt uusien haasteiden pariin toistaiseksi vain 2 tekijää, Kalle ja Turkka, joita jo pitkän konsultointiuran jälkeen kiinnosti enemmän tuotestartupin perustaminen/osakkuus ja uudet roolit liiketoiminnan mukana. Molemmista alumneista olemme ylpeitä, aikanaan yhdestä kulmasta olemme myös pohtineet missiotamme ’ponnahduslaudan’ tarjoajana tuleville uusille yrittäjille, joten ehkä tästä kulmasta voisimme sanoa onnistuneemme 100%. 😉

Mitä meille kuuluu nyt vuoden 2022 alussa?

Yhteiskunnan olosuhteet sivuten meillä voidaan todella hyvin, olemme pysyneet työkuntoisena, henki on hyvä, asiakkaat ovat tyytyväisiä, liiketoiminta pärjää ja olemme todistaneet (myös itsellemme) uudistumiskyvyn. Viimeisenä mm. verkkosivujen ja ilmeen uudistus on ollut iso yhteisponnistus, jonka takana on suuri joukko koko osakasjoukkueesta, sekä mainiot yhteistyökumppanit Booming ja Drum. Toki sivujen takana on myös sisällöllisesti paljon uutta mm. onnistumiset asiakkaiden kanssa ja koko mallin jalkauttamisessa.

Sivujen myötä missiomme oikeudenmukaisen työelämän puolestapuhujana ottaa ison loikan, kun julkaisimme avoimesti mallimme ensimmäistä kertaa. On kivaa seurata mihin se johtaa mahdollisesti sovellettuna tai sitten ainakin keskusteluissa. Mallissa kun on useita yhteiskunnallisesti puhuttavia aiheita palkkaläpinäkyvyydestä kansainväliseen työmarkkinakilpailuun.

Lisäksi tässä syksyn ajan olemme olleet rakentamassa ekosysteemistä tulevaisuutta kovaa vauhtia, josta piakkoin kuuluu varmasti enemmän! Eli meille kuuluu todella hyvää juuri nyt. Tästä on hyvä suunnata vuoteen 2022!