Suomalaisella IT-kentällä on viime aikoina puhuttu paljon ekosysteemeistä. Me emme ole tyytyneet puhumiseen, vaan olemme perustaneet sellaisen. Uskomme ekosysteemimäiseen rakenteeseen, jonka etu tiivistyy kahteen asiaan.

  1. Asiantuntijat haluavat työskennellä pienessä yrityksessä.
  2. Asiakkaat haluavat ostaa palveluita luotettavalta toimijalta kokonaisvaltaisesti.

Asiantuntijat haluavat tuntea työkaverinsa

Kilpailu kokeneista ammattilaisista on kovaa, ja asiantuntijoiden vaatimukset palveluyhtiöitä kohtaan kasvavat koko ajan. Monet parhaista osaajista haluavat yrittäjiksi ja päästä päättämään työpaikkansa asioista sekä hyötymään yrityksen menestyksestä. He kuitenkin haluavat myös työskennellä inhimillisen kokoisessa yrityksessä, jossa työkaverit ja heidän vahvuutensa tunnetaan.

Olemme yrityksemme alusta alkaen uskoneet ihmisyyteen ja halunneet rakentaa työelämää, jossa oikeudenmukaisuuden periaate tuo reilumpaa kasvua niin asiakkaillemme kuin osakkaillemme. Sama ydinarvo on keskiössä edelleen ja uskomme siihen tulevaisuudessakin. Ainutlaatuinen yhteisomistajuuteen perustuva yritysrakenteemme on osoittanut vuosien aikana, että oikeudenmukaisuus tuo kokeneet ammattilaiset yhteen aitona joukkueena, joka pärjää kansainvälistyvässä kilpailussa yksilökeskeistä suorittamista paremmin.

Ekosysteemimme on kasvanut voimakkaasti jo 130 kokeneeseen (keskim. kokemusvuodet yli 15) osaajan joukoksi. Kasvu vahvistaa uskoamme, että olemme oikealla polulla. Alan parhaat osaajat haluavat työskennellä pienen raekoon yrityksissä ja samassa oppia kokeneilta kollegoiltaan.

Asiakkailla ei ole aikaa etsiä loputonta määrää yhteistyökumppaneita

Tuoteliiketoiminnassa ekosysteemiset rakenteet ovat osoittaneet toimivuutensa jo pitkään. Tästä esimerkkinä autonvalmistus, jossa eri toimijoiden tuottamat komponentit yhdessä muodostavat toimivan lopputuotteen. Ekosysteeminä toimimalla pienemmillä, nopeilla ja tiukasti fokusoituneilla toimijoilla on myös edellytykset synnyttää uusia innovaatioita nopeasti. Me uskomme, että koko palveluyhtiömarkkina on myös menossa kohti ekosysteemistä rakennetta.

Palveluyhtiöille ja erityisesti ekosysteemeille on tärkeää tarjota asiakaskokemus, joka on perinteisellä mallilla toimivia kilpailijoita parempi. Kun palvelun myyjä tuntee työkaverinsa, löytyy työhön varmasti paras asiantuntija. Jos asiantuntemusta haetaan satojen tekijöiden joukosta, kasvaa hutilaukausten vaara.

Asiakas ei kuitenkaan halua etsiä jokaiseen asiaan eri yhteistyökumppania ja monimutkaistaa omaa työtänsä. Siksi on tärkeää pystyä palvelemaan asiakkaita ekosysteeminä. Yhdessä asiakaskokemusta ja tarjoomaa voidaan kehittää entistä paremmin asiakkaita palvelevaksi.

Onnistuakseen yrityksen on menestyttävä sekä asiakas- että asiantuntijamarkkinassa. Pieni raekoko ja yhteisellä arvopohjalla toimiva ekosysteemi yhdessä mahdollistavat uusien läpimurtojen syntymisen.

Muodostamme yhdessä Luoto Companyn, Vuolun , Kipinä Softwaren, NorthCoden sekä Asteroidin kanssa ekosysteemin, jossa asiakkaitamme palvelee yli 130 kokenutta ammattilaista. Pohjana ja ekosysteemiä yhdistävänä tekijänä jaamme saman arvopohjan ja omistajuusmallin.