Toimialan reiluin yritysrakenne

Luoto Company haluaa edistää suomalaisen työelämän muutosta oikeudenmukaisemmaksi kaikille

Kapitalismin uusi aikakausi

Luoto Company syntyi halusta muuttaa kapitalismi ihmiskeskeiseksi ja rakentaa työelämää, jossa oikeudenmukaisuuden periaate tuo reilumpaa kasvua niin asiakkaillemme kuin osakkaillemme. Aika on hyvin arvokasta, joten mielestämme jokainen ansaitsee oikeudenmukaisen kohtelun käyttämästään ajasta ja osaamisesta. 

Ainutlaatuinen ja markkinoiden reiluin yritysrakenteemme on osoittanut vuosien kokemuksella, että oikeudenmukaisuus tuo kokeneet ammattilaiset yhteen aitona joukkueena, joka pärjää kansainvälistyvässä kilpailussa yksilökeskeisyyttä paremmin. Tämä näkyy asiakkaillemme sitoutumisen ja luottamuksen kulttuurina sekä korkeatasoisena asiakaskokemuksena. Toimimme aina asiakkaan etua ajatellen sekä asiakkaan liiketoimintaa ja kulttuuria vahvistaen. Emme ole vain töissä.

Meissä on myös palo kasvattaa asiantuntijatyön arvostusta ja tuoda oikeudenmukaisuutta laajemmin suomalaiseen työelämään, koska suomalainen työ elää murrosta: jo noin 40 % Suomen työvoimasta tekee asiantuntijatyötä, jossa työn lisäarvon määrittää asiakas. Oikeudenmukaisuus tarjoaa tälle murrokselle reilumman kasvualustan.

Ajatuksiamme työelämästä

Yksilökeskeinen provisiopalkkaus on nykyhetken trendi, mitä tulee sen jälkeen?

IT-palveluyhtiöissä eletään tällä hetkellä yksilökeskeistä provisiopalkkauksen aikakautta. Nykyisin lähes jokainen uusi yhtiö käyttää erilaisia provisiomalleja, freelancerit omana kokonaisuutenaan. Mallit herättävät kovasti keskustelua, etenkin tekijöiden keskuudessa. Siirtyminen provisiomalliin on seurausta 2010-luvun vallitsevasta trendistä, jota leimasi voimakas…

Lue lisää

Miksi perustimme palveluyhtiöiden ekosysteemin?

Suomalaisella IT-kentällä on viime aikoina puhuttu paljon ekosysteemeistä. Me emme ole tyytyneet puhumiseen, vaan olemme perustaneet sellaisen. Uskomme ekosysteemimäiseen rakenteeseen, jonka etu tiivistyy kahteen asiaan. Asiantuntijat haluavat työskennellä pienessä yrityksessä. Asiakkaat haluavat ostaa palveluita luotettavalta…

Lue lisää

Kuusi vuotta sitten kaikki oli vain ajatustasolla. Mitä meille kuuluu vuoden 2022 alussa?

Luoto Company on perustettu ihmiset edellä, kuten itse asiassa moni muukin julistaa. Meille se tarkoitti uudentyyppistä näkemystä arvopohjasta johdettuna käytäntöön. Halusimme myös tehdä hyvin vähän olettamuksia tekijöiden puolesta, joten aloitimme oman matkan markkinatutkimuksella vuoden 2016…

Lue lisää

Mistä on vastuulliset työnantajat tehty?

Mitä tarkoitetaan, kun puhutaan vastuullisesta työnantajasta? Ensimmäinen ajatus usein on työnantaja, joka tukee työntekijöidensä hyvinvointia ja, joka pyrkii kantamaan vastuuta ympäröivästä yhteiskunnasta. Oikotien Vastuullinen työnantaja -kampanjassa on tunnistettu kuusi periaatetta, jotka määrittävät vastuullisen työnantajan: syrjimättömyys,…

Lue lisää

Oikeudenmukaisuus käytännössä

Oikeudenmukaisuus on meidän mielestämme ja myös tutkitusti* tärkein 2020-luvun työyhteisön sisäisistä arvoista. Toinen tärkeä arvo, etenkin yhteiskunnan tasolla, on vastuullisuus. Olemme itse toimineet reiluuden periaatteella useamman vuoden ajan, joten tiedämme sen vaikuttavuuden usealla eri tavalla. Oikeudenmukaisuus näkyy suoraan työyhteisössämme ja asiakastyytyväisyydessä, joka konkretisoituu reiluna kasvuna ja vahvana tuloksena.

Haluamme olla oikeudenmukaisuuden soihdunkantaja suomalaisessa työelämässä laajemmin, joten muotoilimme käytännön oppimme sovellettavaan muotoon oikeudenmukaisena organisaatiomallina. Oppaassa avaamme, kuinka reiluutta voi edistää työyhteisössä yritysrakenteesta riippumatta. Opas on ladattavissa ilman vaivalloista yhteystietojen jättöä.

Luoto Companyn oikeudenmukainen organisaatiomalli on toteutettu käytännössä omistamisen kautta, joka ainutlaatuisuutensa vuoksi on herättänyt myös paljon kiinnostusta. Vaikka mielestämme omistajuus ei ole ainoa tapa edistää reilumpaa kasvua yrityksissä, niin päätimme sovellettavan yleisoppaan lisäksi koostaa usein kysytyt kysymykset vastaamaan kiinnostukseen juuri meidän omistajuusmallia kohtaan.

*Hyvät, pahat ja millenniaalit – miten meitä tulisi johtaa. YLE 22.1.2020

Luoto Companyn omistajuusmallin usein kysytyt kysymykset

Luoto Companyn omistus on toteutettu konsernirakenteena, jossa eri yhtiöiden omistusosuuksien perusteet on jaettu yrityksen toiminnoittain. Yrityksen myynti, markkinointi, taloushallinto, hr ja muu hallinto on omassa yhtiössään ja palveluliiketoiminnot omissa 20 hengen rinnakkaisyhtiöissä. Omistus jakautuu perustajien (20%) ja tekijöiden (80%) välillä. Halusimme tehdä omistajuudesta myös päätöksenteon kannalta merkityksellistä ja se onnistuu ainoastaan rajallisina tiimeinä joissa ihmiset tuntevat toisensa. Jokaisella yhtiöllä on autonomia omiin asioihin, mutta yhdessä olemme Luoto Company. Osallistuminen eri aiheisiin strategiasta lähtien on myös vapaaehtoista, tieto on avointa. Olemme aidosti yhteisöohjautuva, päätöksiä tehdään äänestämällä ketterästi enemmistön mukaan ja tasatilanteissa perustajat kantavat vastuun siitä, että asiat etenee.

Se on toiminut jo pitkään. Vapaassa markkinataloudessa yhtiö voi jakaa omistuksia haluamallaan tavalla, lainsäädäntö huomioiden. Toisaalta myös suurin osa maailman yhtiöistä on yhteisomistettuja. Kyse on vain erilaisista jakosuhteista, niiden perusteista, rahoituksesta ja dynamiikasta. Mielestämme etenkin asiantuntijataloissa omistusta voisi jakaa nykyistä tasaisemmin.

Kokemuksella tiedämme, että yhteisomistajuus ratkaisee monia nykypäivän yksilöpalkkaukseen liittyviä ongelmia sisäisestä kilpailusta epäselviin palkkausperusteisiin ja urapolkuvalintoihin. Yksilömittarit toimivat myös huonosti joukkueissa, ei pelkästään ohjauksen näkökulmasta mutta myös kapea-alaisuudeltaan. Yksilömittareiden ulkoreunalta katsottuna monet yritykselle lisäarvoa tuovat asiat ovat vaikeita mitata esim. yhteistyöverkostoihin osallistuminen, kollegan auttaminen, yhteistyöliidien hankkiminen, asiakaspalvelun laatu tai vaikka sitten lounassparrailut ex-kollegan kanssa. Meillä nämäkin asiat ovat tuloksen ja valuaation kannalta merkityksellisiä kaikille.

Ainutlaatuista meillä on myös henkilöstöomistuksen jakosuhde ja tasapäistävyys, mutta toisaalta perusteemme ovat riittävän selvät, roolit, taidot ja työkokemus on samanlaista. Vapauksien rinnalla vastuu jakautuu tasaisemmin ja yhteisö perustajia myöten ovat vastuussa toisilleen, eivätkä yksilöinä esimiehelle. Läpinäkyvyys on tärkeää siinä missä päätöksenteon mahdollistaminen. Eli yhteisomistajuus on toiminut sekä aikojen saatossa että meillä, jossa jakosuhteet ja toimintatavat ovat vain uudenlaiset.

Ei johda. Oleellista on 100 % läpinäkyvyys ja matala organisaatiorakenne, sekä avoimet perusteet jakosuhteille. Osakkuutta käsitellään myös lainsäädännön ja oikeudenmukaisuuden näkökulmasta, olipa kyse sitten vapaamatkustamisesta tai yksilön kaipaamista joustoista. Tismalleen sama tilanne on myös perinteisemmän startupin osakasjoukossa tai vaikkapa laatikon ulkopuolelta joukkueurheilussa, jossa kaikki näkevät, mitä kentällä tapahtuu tai ei tapahdu. Vapaamatkustaminen on itse asiassa huomattavasti todennäköisempää hierarkkisessa ja/tai suljetussa organisaatiossa.

Ei johda, kun perusteet ovat selvät. Pikemminkin se johtaa luottamukseen, reiluuden tunteeseen, aitoon tiimihenkeen ja sitoutumiseen. Näemme usein myös pyyteetöntä kaverin auttamista, onhan se yhteisönä kaikkien etu. Apua saa pyytäessä, emmekä koskaan ole todistaneet tilannetta, jossa kaverilta ei saisi edes kiireen hetkellä tärkeään asiaan huomiota. Läpinäkyvyys itse asiassa johtaa lopulta parempaan asiakaskokemukseen, koska koko yritys seisoo yhdessä (eikä yksilöinä) tavoitteiden takana. Asiakas ei saa ainoastaan yksilöä, vaan aidon joukkueen. Meillä palkan lisäksi myös muu yhtiön informaatio on 100 %:n läpinäkyvää ja siihen on pääsy jokaisella osakkaalla.

Omistajan keskeisimmät erot työntekijään ovat päätöksenteossa, taloudellisessa vallassa, voiton jaossa, informaation läpinäkyvyydessä ja yhtiön valuaation kasvattamisessa. Yksistään valuaation kannalta meidän yhteenlaskettu osaamispääoma taseessa on todella iso varallisuuden erä, josta pidämme yhdessä huolen. Osakkuus myös sitoo tiimin jäseniä tiiviimmin yhteen, eikä kyse ole yksilön vapauden kannalta sen ihmeellisemmästä järjestelystä kuin työsuhteessakaan. Kenenkään ei ole pakko omistaa osuutta ja osakkeista pääsee myös eroon. Oman työpaikan osakkaana työstä kuitenkin tulee merkityksellisempää. Erityispiirteenä meidän omistajuudessa on huomioitu myös päätöksenteon mahdollisuus, joka ei useimmiten ole enää mielekästä, kun omistajajoukko kasvaa liian suureksi ja ihmiset eivät enää tunne toisiaan.

Millä tahansa yrityksellä voi mennä huonosti ja rakenne määrittää ketkä päättää tilanteessa. Perinteisessä kontekstissa se tarkoittaa lopulta johtoryhmää ja yleensä Yt-neuvotteluita. Meillä puolestaan kutsuttaisiin osakkaat koolle vaikean taloudellisen tilanteen läpikäymiseksi. Päätöksentekoon osallistuvat kaikki. Tilanteen purkamiseen ei oikeastaan tarvita kuin laaja analyysi, 100 % läpinäkyvyys ja kyky tehdä päätöksiä. Lopulta enemmistö äänistä päättää ja mahdollisessa tasatilanteessa perustajat kantavat vastuun. Kulttuurimme vahvuus on myös siinä, että viisaus ei ole vain muutamassa päässä, vaan päätöksentekoon käytetään laajaa näkökulmaa. Eli kyllä meilläkin voidaan päättää esim. lomautuksista, päätökseen vain osallistuu kaikki, niin vaikea kuin tilanne olisikin.

Olemme lähtöjään hankkineet tietotaitoa, käyttäneet juridiikan ammattilaisten apuja sekä toimineet osakkuuteen liittyvissä asioissa verohallinnon suuntaan ennakkopäätökset edellä läpinäkyvästi. Iloksemme huomasimme, että 1.1.2021 eteenpäin on astunut voimaan Verohallinnon uusi Työsuhteeseen perustuvan osakeannin verotukseen liittyvä syventävä ohjesääntö, joka mahdollistaa käytännössä aiempaa helpommin listaamattomille osakeyhtiöille laajemman osakkuuspohjaisen mallin rakentamisen. Muita aiheeseen liittyviä oleellisia verohallinnon ohjesääntöjä ovat mm. peitelty osinko, osinkotulojen verotus ja varojen arvostaminen perintö- ja lahjaverotuksessa, sekä sivuten Työpanokseen perustuvan osingon ja ylijäämän verotus.

Oleellisimmat etenkin ajantasainen osakeyhtiölaki, työlainsäädäntö, toimialan työehtosopimus ja osakassopimus ovat tärkeitä. Meillä kaikille maksetaan normaalia kuukausipalkkaa, joiden tasoista osakkaat päättävät itse. Edut ovat puolestaan yksilölähtöisiä, budjetoinnista päätetään normaalin yhtiön tavoin ja jokaisella osakkaalla on mahdollisuus tehdä hankintoja, käyttää palveluita, työajan joustoja ja mm. aikaa osaamisen kehittämisen tarpeeseen. Yhteisönä puolestaan päätämme yhtiökokouksessa mahdollisesta voitonjaosta omistussuhteiden mukaan. Kehitämme myös yrityksen liiketoimintaa, ts. myös osakekannan arvoa yhdessä.

Riippuu siitä, miten asiaa tarkastelee. Uudenlaista työtä tulee ja yhtiössä pitää olla vahvaa osaamista verojuridiikan, osakeyhtiölain, työlainsäädännön ja ylipäätään yhteisten pelisääntöjen laatimisen osalta. Toisaalta taas työnantajan ja työntekijän välistä poistuu paljon lainsäädännön ulkopuolista byrokratiaa, mm. vuosittaiset palkka- ja uraneuvottelut sekä investointipäätökset. Olemme muutenkin huomattavasti vapaampia ja ketterämpiä, vastuu jakautuu tasaisemmin ja yksilön joustot ovat mahdollisia. Kokemukseen pohjaten tiedämme, että kokonaiskuvassa hallinnon työtä ei ole merkittävästi sen enempää, kuin ”normaalissa” yhtiössä.

Miksi ei? Se on myös oikeudenmukaisempaa työelämää. Toisaalta erilaisia malleja ei voi mielestämme laittaa järjestykseen, koska ne riippuvat yksilön elämäntilanteesta ja toiveista. Itse halusimme markkinoille uuden vaihtoehdon, jossa uskomme vahvaan joukkueeseen monesta syystä ja mm. sen takia perustettiin Luoto Company. Meillä on myös omakohtaista kokemusta freelanceriuden hyvistä puolista.

Vertailuna meidän näkökulmasta, olemme yhteisen arvopohjan jakava tiimi- ja joukkuerakenne omalla myynnillä (vs. freelancerit usein ulkoistetun myynnin kautta) ja muulla operatiivisella työllä. Oma myynti on osakkaillemme ja voimme jättää tarjouksia ratkaisutoimituksiin yhteisönä. Lisäksi yhteisöllisyys, liiketoiminnan kehitys ja osaamisen kasvatus on mahdollisuus kaikille. Myös kulurakenne ja yksilön joustot ovat osakkaiden itsensä päätettävissä. Yrityksellä on myös valuaatio ja tuloksen kannalta olemme vakaa pitkällä aikavälillä, esim. ajoittaiset projektikatkot ja yksittäisen projektin tuntihinnat eivät näy yhteisössä niin suuresti kuin yksin. Kansainvälisen kilpailun näkökulmasta ajattelemme myös, että joukkue on yksilöä vahvempi. Lisäksi joukkueena olemme vielä nuori ja näemme myös tulevaisuuden monipuolisten mahdollisuuksien kautta.

Yhteenvetona, yhteisömme tarjoaa monia mahdollisuuksia mitä yksilönä ei voi saavuttaa, mutta toisaalta liittyminen myös sitoo hieman enemmän mm. yhteiseen päätöksentekoon ja arvopohjaan. Mikä on paras malli? Sen kukin tietää itse parhaiten. Meistä tärkeintä on, että markkinoilla on erilaisia oikeudenmukaisia vaihtoehtoja, joista voi valita itselleen sopivan.

Luomme täysin uutta, joten olemme ruudussa yksi. Tiedostamme, että mm. pitkät vanhempainvapaat tai muut vastaavat poissaolot ja osakkuus eivät mahdu samaan laatikkoon, sillä osakkeita ei voi laittaa helposti ”vuodeksi hyllylle” mutta tämä on osakkuuden ominaisuus myös missä tahansa muualla. Yleisesti meillä on jatkokehitettävää esim. työaikapankin ja ylipäätään omistajuuteen liittyvän kulttuurin kehityksessä ja digiloikka taloushallinnon puolella ei olisi pahitteeksi mutta kokonaisuus toimii hyvin.

Mielenkiintoista tulevaan on nähdä, miten meidän tapauksessamme eri yhtiöiden rakenne toimii pidemmällä aikavälillä. Toisaalta avoimen keskustelun kautta olemme päättäneet likipitäen kymmenistä eri kohdista sujuvasti. Näissä arvo itsessään on hyvin vahva ohjain: miten ratkaisemme asian X oikeudenmukaisesti?

Lisäksi kehityksen näkökulmasta kokonaan suurempia, täysin avoimia kysymyksiä ovat mm. toiset toimialat, kustannus ja rahoitusrakenteet, entäpä juniorit tai muuten eritaustaisten ihmisten ja osaamistasojen välinen yhteisomistajuus, joissa yksilöiden välillä on suurempia eroja? Nämä aiheet voisivat olla selkeitä ruudun kaksi tai kolme reunoja. Aika näyttää.

Uskomme, että asiantuntijatyön tulevaisuus on suurten yhtiöiden sijaan raekooltaan pienemmissä yrityksissä, jotka toimivat yhteistyössä ekosysteeminä. Tästä johtuen olemme avanneet omistajuusmallin yksityiskohdat uusien tytäryhtiöiden käsiin. Pidämme huolta, että heidän identiteetistä muodostuu rikas ja omanlainen. Ekosysteemin yhdistävänä tekijänä jaamme saman arvopohjan ja omistajuusmallin, joten voimme palvella asiakkaita paremmin myös yhdessä.

Puhumme muiden rinnalla mielellämme uuden kapitalismin ajasta. Tarkoitamme sillä sitä, että rahan lisäksi pääomia on myös muun muotoisia – erityisesti osaamista ja aikaa. Nykypäivänä useat tutkijat puhuvat myös luonnosta pääomana uuden kapitalismin yhteydessä. Meille oikeastaan on lopulta yhdentekevää, millä termeillä asiasta puhutaan vapaassa markkinataloudessa. Muutos on sanamuotoja tärkeämpi.

Lähes kaikilla palvelu- ja asiantuntijayrityksillä olisi mahdollisuus antaa tekijöille lisää päätösvaltaa. Meidän mielestämme osaamispääoma tulisi nostaa näiden yritysten arvostuksen keskiöön. Palvelu- ja asiantuntiyrityksissä hierarkkiset, keski-/keskusjohtoiset rakenteet eivät vastaa myöskään markkinan joustoon nopeasti ja niiden päätöksenteko on liian kaukana asiakkaasta. Uskomme, että nopeasti muuttuvassa maailmassa yhteisomistettu pienempi palveluyritys on paljon ketterämpi ja tehokkaampi tapa palvella asiakasta hyvin. Hankinnan trendejä seuraamalla näin on myös entistä useamman asiakkaan mielestä.

Lisäksi meidän kokemuksemme mukaan oikeudenmukainen omistajuus ja valta päätöksentekoon lisää sitoutumista ja saa aikaan parempia päätöksiä. Ylipäätään, kuka tekisi asiakkaan kannalta fiksumpia päätöksiä kuin ihmiset, jotka asiakastyötä tekevät?

Luoto somessa

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
2 days ago

Me olemme täysillä mukana Lähtijät kanssa tutkimassa sitoutumista ja lähtemistä. Tutkimuksen tulokset julkaistaan 20.4.2023. Lähtijät on rajusti suosiota kasvattava podcast. Suosio kertoo meille kaikille aiheen tärkeydestä.

Jo viime vuonna Lähtijät kysyivät: “Taas se tapahtui. Yksi jos toinenkin tiimin jäsen jättää eroanomuksensa kesäloman jälkeen. Millä konstein yritys ei menetä osaajia kilpailijoille?”

Tänä keväänä Lähtijät nostavat sitouttamiseen ja työntekijäpitoon liittyvät asiat pöydälle jo hyvissä ajoin ennen kesää. Tänään podcast julkaisi myös yhden Real life story, kun Luodon Henna Leinonen kertoo oman tarinansa kohdassa 35.30 sitoutumiseen liittyen.

Jakso on kuunneltavissa ⁠⁠https://lnkd.in/dYN32yWw⁠⁠ sekä katsottavissa lnkd.in/diNWMPgH

#lahtijat #luotocompany
... See MoreSee Less

2 weeks ago

2022 yhteenvedon aika. Meille yrityksen tärkein johdettava prosessi on asiakaskokemus, joten luonnollista, että teimme aiheesta jälleen tutkimuksen loppuvuodesta 2022 Sailerin kanssa. Upean ketterästi sujunut videomuotoinen tutkimus kohdennettiin 15sta eri asiakkaallemme. Tutkimuksen lopputuloksena voimme iloisena todeta, että

1. NPS arvio oli 81
2. CES arvio oli 4,64
3. Tärkeimmän, eli suusanallisen palautteen mukaan täytämme asiakaslupauksemme täysin, jopa ylitämme sen monella tavalla mm. sitoutumisen, aktiivisuuden, yhteistyön, luottamuksen ja lopputulosten muodossa.

Edellisestä laajasta tutkimuksesta (2020) jatkamme vahvalla trendillä edelleen. Kiitos Sailer tutkimuksen toteuttamisesta ja asiakkaat luottamuksesta, sekä myös meidän mielestä sujuvasta yhteistyöstä jota voimme edelleen myös yhdessä parantaa.

Lisäksi olemme iloisia siitä, että sisäinen tyytyväisyytemme omaan tekemiseen on vahvalla pohjalla edelleen, sitoutuminen oikeudenmukaisuuden arvoon ja missioon näkyy arjessamme.

Oikeastaan näistä kahdesta onnistumisesta johtuen myös kasvumme jatkui vahvana 2022. Yhteinen ekosysteemi mukaan lukien yli tuplasimme vuosikasvun ensimmäistä kertaa. Tätä nykyä meitä on jo yli 160 osaavaa asiantuntijaa. Tällaisessa arjessa on kiva muuttaa maailmaa paremmaksi digitaalisuuden keinoin! #oikeudenmukaisuus #luotocompany

Edit: Kuvassa NPS, 8 = 18,7%, 9-10 = 81,3% 🙂
... See MoreSee Less

2022 yhteenvedon aika. Meille yrityksen tärkein johdettava prosessi on asiakaskokemus, joten luonnollista, että teimme aiheesta jälleen tutkimuksen loppuvuodesta 2022 Sailerin kanssa. Upean ketterästi sujunut videomuotoinen tutkimus kohdennettiin 15sta eri asiakkaallemme. Tutkimuksen lopputuloksena voimme iloisena todeta, että

1. NPS arvio oli 81
2. CES arvio oli 4,64
3. Tärkeimmän, eli suusanallisen palautteen mukaan täytämme asiakaslupauksemme täysin, jopa ylitämme sen monella tavalla mm. sitoutumisen, aktiivisuuden, yhteistyön, luottamuksen ja lopputulosten muodossa.

Edellisestä laajasta tutkimuksesta (2020) jatkamme vahvalla trendillä edelleen. Kiitos Sailer tutkimuksen toteuttamisesta ja asiakkaat luottamuksesta, sekä myös meidän mielestä sujuvasta yhteistyöstä jota voimme edelleen myös yhdessä parantaa.

Lisäksi olemme iloisia siitä, että sisäinen tyytyväisyytemme omaan tekemiseen on vahvalla pohjalla edelleen, sitoutuminen oikeudenmukaisuuden arvoon ja missioon näkyy arjessamme.

Oikeastaan näistä kahdesta onnistumisesta johtuen myös kasvumme jatkui vahvana 2022. Yhteinen ekosysteemi mukaan lukien yli tuplasimme vuosikasvun ensimmäistä kertaa. Tätä nykyä meitä on jo yli 160 osaavaa asiantuntijaa. Tällaisessa arjessa on kiva muuttaa maailmaa paremmaksi digitaalisuuden keinoin! #oikeudenmukaisuus #luotocompany

Edit: Kuvassa NPS, 8 = 18,7%, 9-10 = 81,3% :)
1 month ago

Miltä tuntuisi pohtia aivan kaikkien omistajien kanssa ja yhdessä 5v skenaarioita?

# Meistä tämä tämä tuntuu innostavalta.
# Meistä tämä tuntuu myös arvostavalta.
#luotocompany
... See MoreSee Less

Miltä tuntuisi pohtia aivan kaikkien omistajien kanssa ja yhdessä 5v skenaarioita?

# Meistä tämä tämä tuntuu innostavalta. 
# Meistä tämä tuntuu myös arvostavalta.
#luotocompany
2 months ago

Luodon joukkue sijoittui lopulta kolmanneksi The long game for peace jalkapalloturnauksessa Ukrainan hyväksi. Finaalipaikka jäi lopulta yhden maalin päähän (saldona kolme voittoa ja yksi tasapeli maalierolla 9-0). Kaikkemme annoimme ja lopuksi tärkein eli Ukraina voitti. ... See MoreSee Less

Luodon joukkue sijoittui lopulta kolmanneksi The long game for peace jalkapalloturnauksessa Ukrainan hyväksi. Finaalipaikka jäi lopulta yhden maalin päähän (saldona kolme voittoa ja yksi tasapeli maalierolla 9-0). Kaikkemme annoimme ja lopuksi tärkein eli Ukraina voitti.
3 months ago

Toimiiko demokratia yrityksissä? Onko rakenne kulttuuria vahvempi?

Johtaako inhimillisen pääoman arvostuksen kasvu palveluyhtiöiden rakenteiden muutokseen?

Luodolla oli suuri kunnia osallistua Suomen seuratuimpaan podcastiin joka tekee helposti lähestyttäviä jaksoja teemoista ja ilmiöistä, joista jokaisen pitäisi tietää enemmän.

Liity kymmenientuhansien muiden kuulijoiden joukkoon ja opi uutta! Linkit podiin kommenteissa.

Kiitos Futucast!

#futucast #luotocompany #ekosysteemi
... See MoreSee Less

Näytä lisää

Haluatko kuulla lisää?