Toimialan reiluin yritysrakenne

Luoto Company haluaa edistää suomalaisen työelämän muutosta oikeudenmukaisemmaksi kaikille

Kapitalismin uusi aikakausi

Luoto Company syntyi halusta muuttaa kapitalismi ihmiskeskeiseksi ja rakentaa työelämää, jossa oikeudenmukaisuuden periaate tuo reilumpaa kasvua niin asiakkaillemme kuin osakkaillemme. Aika on hyvin arvokasta, joten mielestämme jokainen ansaitsee oikeudenmukaisen kohtelun käyttämästään ajasta ja osaamisesta. 

Ainutlaatuinen ja markkinoiden reiluin yritysrakenteemme on osoittanut vuosien kokemuksella, että oikeudenmukaisuus tuo kokeneet ammattilaiset yhteen aitona joukkueena, joka pärjää kansainvälistyvässä kilpailussa yksilökeskeisyyttä paremmin. Tämä näkyy asiakkaillemme sitoutumisen ja luottamuksen kulttuurina sekä korkeatasoisena asiakaskokemuksena. Toimimme aina asiakkaan etua ajatellen sekä asiakkaan liiketoimintaa ja kulttuuria vahvistaen. Emme ole vain töissä.

Meissä on myös palo kasvattaa asiantuntijatyön arvostusta ja tuoda oikeudenmukaisuutta laajemmin suomalaiseen työelämään, koska suomalainen työ elää murrosta: jo noin 40 % Suomen työvoimasta tekee asiantuntijatyötä, jossa työn lisäarvon määrittää asiakas. Oikeudenmukaisuus tarjoaa tälle murrokselle reilumman kasvualustan.

Ajatuksiamme työelämästä

Miksi perustimme palveluyhtiöiden ekosysteemin?

Suomalaisella IT-kentällä on viime aikoina puhuttu paljon ekosysteemeistä. Me emme ole tyytyneet puhumiseen, vaan olemme perustaneet sellaisen. Uskomme ekosysteemimäiseen rakenteeseen, jonka etu tiivistyy kahteen asiaan. Asiantuntijat haluavat työskennellä pienessä yrityksessä. Asiakkaat haluavat ostaa palveluita luotettavalta…

Lue lisää

Kuusi vuotta sitten kaikki oli vain ajatustasolla. Mitä meille kuuluu vuoden 2022 alussa?

Luoto Company on perustettu ihmiset edellä, kuten itse asiassa moni muukin julistaa. Meille se tarkoitti uudentyyppistä näkemystä arvopohjasta johdettuna käytäntöön. Halusimme myös tehdä hyvin vähän olettamuksia tekijöiden puolesta, joten aloitimme oman matkan markkinatutkimuksella vuoden 2016…

Lue lisää

Mistä on vastuulliset työnantajat tehty?

Mitä tarkoitetaan, kun puhutaan vastuullisesta työnantajasta? Ensimmäinen ajatus usein on työnantaja, joka tukee työntekijöidensä hyvinvointia ja, joka pyrkii kantamaan vastuuta ympäröivästä yhteiskunnasta. Oikotien Vastuullinen työnantaja -kampanjassa on tunnistettu kuusi periaatetta, jotka määrittävät vastuullisen työnantajan: syrjimättömyys,…

Lue lisää

Reilumpaa kasvua

Monen yrityksen hokema on: kasva tai kuole. Se ajatus kannustaa yrityksen omistajia keskittymään kasvuun. Meidän hokemamme on: omistajien toiminnan tarkoitus on tuottaa hyvää. Se pistää meidät miettimään asioita aina sen kannalta, mikä on reilua, oikeudenmukaista…

Lue lisää

Oikeudenmukaisuus käytännössä

Oikeudenmukaisuus on meidän mielestämme ja myös tutkitusti* tärkein 2020-luvun työyhteisön sisäisistä arvoista. Toinen tärkeä arvo, etenkin yhteiskunnan tasolla, on vastuullisuus. Olemme itse toimineet reiluuden periaatteella useamman vuoden ajan, joten tiedämme sen vaikuttavuuden usealla eri tavalla. Oikeudenmukaisuus näkyy suoraan työyhteisössämme ja asiakastyytyväisyydessä, joka konkretisoituu reiluna kasvuna ja vahvana tuloksena.

Haluamme olla oikeudenmukaisuuden soihdunkantaja suomalaisessa työelämässä laajemmin, joten muotoilimme käytännön oppimme sovellettavaan muotoon oikeudenmukaisena organisaatiomallina. Oppaassa avaamme, kuinka reiluutta voi edistää työyhteisössä yritysrakenteesta riippumatta. Opas on ladattavissa ilman vaivalloista yhteystietojen jättöä.

Luoto Companyn oikeudenmukainen organisaatiomalli on toteutettu käytännössä omistamisen kautta, joka ainutlaatuisuutensa vuoksi on herättänyt myös paljon kiinnostusta. Vaikka mielestämme omistajuus ei ole ainoa tapa edistää reilumpaa kasvua yrityksissä, niin päätimme sovellettavan yleisoppaan lisäksi koostaa usein kysytyt kysymykset vastaamaan kiinnostukseen juuri meidän omistajuusmallia kohtaan.

*Hyvät, pahat ja millenniaalit – miten meitä tulisi johtaa. YLE 22.1.2020

Luoto Companyn omistajuusmallin usein kysytyt kysymykset

Luoto Companyn omistus on toteutettu konsernirakenteena, jossa eri yhtiöiden omistusosuuksien perusteet on jaettu yrityksen toiminnoittain. Yrityksen myynti, markkinointi, taloushallinto, hr ja muu hallinto on omassa yhtiössään ja palveluliiketoiminnot omissa 20 hengen rinnakkaisyhtiöissä. Omistus jakautuu perustajien (20%) ja tekijöiden (80%) välillä. Halusimme tehdä omistajuudesta myös päätöksenteon kannalta merkityksellistä ja se onnistuu ainoastaan rajallisina tiimeinä joissa ihmiset tuntevat toisensa. Jokaisella yhtiöllä on autonomia omiin asioihin, mutta yhdessä olemme Luoto Company. Osallistuminen eri aiheisiin strategiasta lähtien on myös vapaaehtoista, tieto on avointa. Olemme aidosti yhteisöohjautuva, päätöksiä tehdään äänestämällä ketterästi enemmistön mukaan ja tasatilanteissa perustajat kantavat vastuun siitä, että asiat etenee.

Se on toiminut jo pitkään. Vapaassa markkinataloudessa yhtiö voi jakaa omistuksia haluamallaan tavalla, lainsäädäntö huomioiden. Toisaalta myös suurin osa maailman yhtiöistä on yhteisomistettuja. Kyse on vain erilaisista jakosuhteista, niiden perusteista, rahoituksesta ja dynamiikasta. Mielestämme etenkin asiantuntijataloissa omistusta voisi jakaa nykyistä tasaisemmin.

Kokemuksella tiedämme, että yhteisomistajuus ratkaisee monia nykypäivän yksilöpalkkaukseen liittyviä ongelmia sisäisestä kilpailusta epäselviin palkkausperusteisiin ja urapolkuvalintoihin. Yksilömittarit toimivat myös huonosti joukkueissa, ei pelkästään ohjauksen näkökulmasta mutta myös kapea-alaisuudeltaan. Yksilömittareiden ulkoreunalta katsottuna monet yritykselle lisäarvoa tuovat asiat ovat vaikeita mitata esim. yhteistyöverkostoihin osallistuminen, kollegan auttaminen, yhteistyöliidien hankkiminen, asiakaspalvelun laatu tai vaikka sitten lounassparrailut ex-kollegan kanssa. Meillä nämäkin asiat ovat tuloksen ja valuaation kannalta merkityksellisiä kaikille.

Ainutlaatuista meillä on myös henkilöstöomistuksen jakosuhde ja tasapäistävyys, mutta toisaalta perusteemme ovat riittävän selvät, roolit, taidot ja työkokemus on samanlaista. Vapauksien rinnalla vastuu jakautuu tasaisemmin ja yhteisö perustajia myöten ovat vastuussa toisilleen, eivätkä yksilöinä esimiehelle. Läpinäkyvyys on tärkeää siinä missä päätöksenteon mahdollistaminen. Eli yhteisomistajuus on toiminut sekä aikojen saatossa että meillä, jossa jakosuhteet ja toimintatavat ovat vain uudenlaiset.

Ei johda. Oleellista on 100 % läpinäkyvyys ja matala organisaatiorakenne, sekä avoimet perusteet jakosuhteille. Osakkuutta käsitellään myös lainsäädännön ja oikeudenmukaisuuden näkökulmasta, olipa kyse sitten vapaamatkustamisesta tai yksilön kaipaamista joustoista. Tismalleen sama tilanne on myös perinteisemmän startupin osakasjoukossa tai vaikkapa laatikon ulkopuolelta joukkueurheilussa, jossa kaikki näkevät, mitä kentällä tapahtuu tai ei tapahdu. Vapaamatkustaminen on itse asiassa huomattavasti todennäköisempää hierarkkisessa ja/tai suljetussa organisaatiossa.

Ei johda, kun perusteet ovat selvät. Pikemminkin se johtaa luottamukseen, reiluuden tunteeseen, aitoon tiimihenkeen ja sitoutumiseen. Näemme usein myös pyyteetöntä kaverin auttamista, onhan se yhteisönä kaikkien etu. Apua saa pyytäessä, emmekä koskaan ole todistaneet tilannetta, jossa kaverilta ei saisi edes kiireen hetkellä tärkeään asiaan huomiota. Läpinäkyvyys itse asiassa johtaa lopulta parempaan asiakaskokemukseen, koska koko yritys seisoo yhdessä (eikä yksilöinä) tavoitteiden takana. Asiakas ei saa ainoastaan yksilöä, vaan aidon joukkueen. Meillä palkan lisäksi myös muu yhtiön informaatio on 100 %:n läpinäkyvää ja siihen on pääsy jokaisella osakkaalla.

Omistajan keskeisimmät erot työntekijään ovat päätöksenteossa, taloudellisessa vallassa, voiton jaossa, informaation läpinäkyvyydessä ja yhtiön valuaation kasvattamisessa. Yksistään valuaation kannalta meidän yhteenlaskettu osaamispääoma taseessa on todella iso varallisuuden erä, josta pidämme yhdessä huolen. Osakkuus myös sitoo tiimin jäseniä tiiviimmin yhteen, eikä kyse ole yksilön vapauden kannalta sen ihmeellisemmästä järjestelystä kuin työsuhteessakaan. Kenenkään ei ole pakko omistaa osuutta ja osakkeista pääsee myös eroon. Oman työpaikan osakkaana työstä kuitenkin tulee merkityksellisempää. Erityispiirteenä meidän omistajuudessa on huomioitu myös päätöksenteon mahdollisuus, joka ei useimmiten ole enää mielekästä, kun omistajajoukko kasvaa liian suureksi ja ihmiset eivät enää tunne toisiaan.

Millä tahansa yrityksellä voi mennä huonosti ja rakenne määrittää ketkä päättää tilanteessa. Perinteisessä kontekstissa se tarkoittaa lopulta johtoryhmää ja yleensä Yt-neuvotteluita. Meillä puolestaan kutsuttaisiin osakkaat koolle vaikean taloudellisen tilanteen läpikäymiseksi. Päätöksentekoon osallistuvat kaikki. Tilanteen purkamiseen ei oikeastaan tarvita kuin laaja analyysi, 100 % läpinäkyvyys ja kyky tehdä päätöksiä. Lopulta enemmistö äänistä päättää ja mahdollisessa tasatilanteessa perustajat kantavat vastuun. Kulttuurimme vahvuus on myös siinä, että viisaus ei ole vain muutamassa päässä, vaan päätöksentekoon käytetään laajaa näkökulmaa. Eli kyllä meilläkin voidaan päättää esim. lomautuksista, päätökseen vain osallistuu kaikki, niin vaikea kuin tilanne olisikin.

Olemme lähtöjään hankkineet tietotaitoa, käyttäneet juridiikan ammattilaisten apuja sekä toimineet osakkuuteen liittyvissä asioissa verohallinnon suuntaan ennakkopäätökset edellä läpinäkyvästi. Iloksemme huomasimme, että 1.1.2021 eteenpäin on astunut voimaan Verohallinnon uusi Työsuhteeseen perustuvan osakeannin verotukseen liittyvä syventävä ohjesääntö, joka mahdollistaa käytännössä aiempaa helpommin listaamattomille osakeyhtiöille laajemman osakkuuspohjaisen mallin rakentamisen. Muita aiheeseen liittyviä oleellisia verohallinnon ohjesääntöjä ovat mm. peitelty osinko, osinkotulojen verotus ja varojen arvostaminen perintö- ja lahjaverotuksessa, sekä sivuten Työpanokseen perustuvan osingon ja ylijäämän verotus.

Oleellisimmat etenkin ajantasainen osakeyhtiölaki, työlainsäädäntö, toimialan työehtosopimus ja osakassopimus ovat tärkeitä. Meillä kaikille maksetaan normaalia kuukausipalkkaa, joiden tasoista osakkaat päättävät itse. Edut ovat puolestaan yksilölähtöisiä, budjetoinnista päätetään normaalin yhtiön tavoin ja jokaisella osakkaalla on mahdollisuus tehdä hankintoja, käyttää palveluita, työajan joustoja ja mm. aikaa osaamisen kehittämisen tarpeeseen. Yhteisönä puolestaan päätämme yhtiökokouksessa mahdollisesta voitonjaosta omistussuhteiden mukaan. Kehitämme myös yrityksen liiketoimintaa, ts. myös osakekannan arvoa yhdessä.

Riippuu siitä, miten asiaa tarkastelee. Uudenlaista työtä tulee ja yhtiössä pitää olla vahvaa osaamista verojuridiikan, osakeyhtiölain, työlainsäädännön ja ylipäätään yhteisten pelisääntöjen laatimisen osalta. Toisaalta taas työnantajan ja työntekijän välistä poistuu paljon lainsäädännön ulkopuolista byrokratiaa, mm. vuosittaiset palkka- ja uraneuvottelut sekä investointipäätökset. Olemme muutenkin huomattavasti vapaampia ja ketterämpiä, vastuu jakautuu tasaisemmin ja yksilön joustot ovat mahdollisia. Kokemukseen pohjaten tiedämme, että kokonaiskuvassa hallinnon työtä ei ole merkittävästi sen enempää, kuin ”normaalissa” yhtiössä.

Miksi ei? Se on myös oikeudenmukaisempaa työelämää. Toisaalta erilaisia malleja ei voi mielestämme laittaa järjestykseen, koska ne riippuvat yksilön elämäntilanteesta ja toiveista. Itse halusimme markkinoille uuden vaihtoehdon, jossa uskomme vahvaan joukkueeseen monesta syystä ja mm. sen takia perustettiin Luoto Company. Meillä on myös omakohtaista kokemusta freelanceriuden hyvistä puolista.

Vertailuna meidän näkökulmasta, olemme yhteisen arvopohjan jakava tiimi- ja joukkuerakenne omalla myynnillä (vs. freelancerit usein ulkoistetun myynnin kautta) ja muulla operatiivisella työllä. Oma myynti on osakkaillemme ja voimme jättää tarjouksia ratkaisutoimituksiin yhteisönä. Lisäksi yhteisöllisyys, liiketoiminnan kehitys ja osaamisen kasvatus on mahdollisuus kaikille. Myös kulurakenne ja yksilön joustot ovat osakkaiden itsensä päätettävissä. Yrityksellä on myös valuaatio ja tuloksen kannalta olemme vakaa pitkällä aikavälillä, esim. ajoittaiset projektikatkot ja yksittäisen projektin tuntihinnat eivät näy yhteisössä niin suuresti kuin yksin. Kansainvälisen kilpailun näkökulmasta ajattelemme myös, että joukkue on yksilöä vahvempi. Lisäksi joukkueena olemme vielä nuori ja näemme myös tulevaisuuden monipuolisten mahdollisuuksien kautta.

Yhteenvetona, yhteisömme tarjoaa monia mahdollisuuksia mitä yksilönä ei voi saavuttaa, mutta toisaalta liittyminen myös sitoo hieman enemmän mm. yhteiseen päätöksentekoon ja arvopohjaan. Mikä on paras malli? Sen kukin tietää itse parhaiten. Meistä tärkeintä on, että markkinoilla on erilaisia oikeudenmukaisia vaihtoehtoja, joista voi valita itselleen sopivan.

Luomme täysin uutta, joten olemme ruudussa yksi. Tiedostamme, että mm. pitkät vanhempainvapaat tai muut vastaavat poissaolot ja osakkuus eivät mahdu samaan laatikkoon, sillä osakkeita ei voi laittaa helposti ”vuodeksi hyllylle” mutta tämä on osakkuuden ominaisuus myös missä tahansa muualla. Yleisesti meillä on jatkokehitettävää esim. työaikapankin ja ylipäätään omistajuuteen liittyvän kulttuurin kehityksessä ja digiloikka taloushallinnon puolella ei olisi pahitteeksi mutta kokonaisuus toimii hyvin.

Mielenkiintoista tulevaan on nähdä, miten meidän tapauksessamme eri yhtiöiden rakenne toimii pidemmällä aikavälillä. Toisaalta avoimen keskustelun kautta olemme päättäneet likipitäen kymmenistä eri kohdista sujuvasti. Näissä arvo itsessään on hyvin vahva ohjain: miten ratkaisemme asian X oikeudenmukaisesti?

Lisäksi kehityksen näkökulmasta kokonaan suurempia, täysin avoimia kysymyksiä ovat mm. toiset toimialat, kustannus ja rahoitusrakenteet, entäpä juniorit tai muuten eritaustaisten ihmisten ja osaamistasojen välinen yhteisomistajuus, joissa yksilöiden välillä on suurempia eroja? Nämä aiheet voisivat olla selkeitä ruudun kaksi tai kolme reunoja. Aika näyttää.

Uskomme, että asiantuntijatyön tulevaisuus on suurten yhtiöiden sijaan raekooltaan pienemmissä yrityksissä, jotka toimivat yhteistyössä ekosysteeminä. Tästä johtuen olemme avanneet omistajuusmallin yksityiskohdat uusien tytäryhtiöiden käsiin. Pidämme huolta, että heidän identiteetistä muodostuu rikas ja omanlainen. Ekosysteemin yhdistävänä tekijänä jaamme saman arvopohjan ja omistajuusmallin, joten voimme palvella asiakkaita paremmin myös yhdessä.

Puhumme muiden rinnalla mielellämme uuden kapitalismin ajasta. Tarkoitamme sillä sitä, että rahan lisäksi pääomia on myös muun muotoisia – erityisesti osaamista ja aikaa. Nykypäivänä useat tutkijat puhuvat myös luonnosta pääomana uuden kapitalismin yhteydessä. Meille oikeastaan on lopulta yhdentekevää, millä termeillä asiasta puhutaan vapaassa markkinataloudessa. Muutos on sanamuotoja tärkeämpi.

Lähes kaikilla palvelu- ja asiantuntijayrityksillä olisi mahdollisuus antaa tekijöille lisää päätösvaltaa. Meidän mielestämme osaamispääoma tulisi nostaa näiden yritysten arvostuksen keskiöön. Palvelu- ja asiantuntiyrityksissä hierarkkiset, keski-/keskusjohtoiset rakenteet eivät vastaa myöskään markkinan joustoon nopeasti ja niiden päätöksenteko on liian kaukana asiakkaasta. Uskomme, että nopeasti muuttuvassa maailmassa yhteisomistettu pienempi palveluyritys on paljon ketterämpi ja tehokkaampi tapa palvella asiakasta hyvin. Hankinnan trendejä seuraamalla näin on myös entistä useamman asiakkaan mielestä.

Lisäksi meidän kokemuksemme mukaan oikeudenmukainen omistajuus ja valta päätöksentekoon lisää sitoutumista ja saa aikaan parempia päätöksiä. Ylipäätään, kuka tekisi asiakkaan kannalta fiksumpia päätöksiä kuin ihmiset, jotka asiakastyötä tekevät?

Luoto somessa

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
6 days ago

Aloitimme yhteistyön Luoto Companyn kanssa ”Koronan ja selkävaivojen ehkäisy klinikkana” etänä silloin, kun korona tuli osaksi elämäämme. 👊🏻

Yhteistyö on jatkunut ja muuttanut muotoaan, niin että mahdollisimman moni on saanut apua. 💯

”Luoto Companyn mielestä tulevaisuuden asiantuntijatyö tarvitsee valmentajia tuekseen aivan kuten huippu-urheilu. Fibaco on valmentanut meitä ryhmänä ja yksilöinä. Mielestämme he edustavat alansa parhaimmistoa. Lämmin suositus ja kiitos pitkästä yhteistyöstä. Erityinen kiitos Iirikselle ja Ilmarille. Jatketaan yhdessä työelämän muutosta.”

Kiitos yhteistyöstä! ✨

#yksilövalmennus #ryhmäharjoittelu #asiakkaankokemus #liikunta #urheilu #voimaharjoittelu #lihaskunto #toiminnallinenharjoittelu #työkyky #toimintakyky #suunnittelu #työhyvinvointi #valmennus #yksilöllisyys #yhteistyö #fibacogroup #fibaco
... See MoreSee Less

Comment on Facebook

Ville Anttonensinut on pongattu😍

3 weeks ago

Estonia most attractive employer 2022 list is published this week. Exciting!

We are honored to present case Luoto Company and Ecosystem in the event.

Topics:
- Knowledge work is investments of human capital following the same logic we have used to understand financial investments.
- Ecosystem is the main architecture of service company workPõnev, põnev, põnev…uuendusmeelsete ideedega rabab meid Atraktiivsete Tööandjate Päev 2022 sündmusel Soomes asutatud ettevõtte Luoto Company tegevjuht ja asutaja 🌟 Tuomas Nousiainen

Miks jääda organisatsioonis kinni alluva ja omaniku malli, kui võiksime kõik omanikud olla? 🤔 Just sellise julgustükiga on hakkama saanud Tuomas ning peagi jagab ta oma hulljulget teekonda uuenduste poole ka kõigi meiega. 👏

Võta ka sõber kaasa ja tulge Atraktiivsete Tööandjate Päevale!
Viimased late bird piletid veel saadaval❗

Pane end kirja SIIN 👉https://www.surveymonkey.com/r/ATP2022last
... See MoreSee Less

Estonia most attractive employer 2022 list is published this week. Exciting!We are honored to present case Luoto Company and Ecosystem in the event.Topics:
- Knowledge work is investments of human capital following the same logic we have used to understand financial investments.
- Ecosystem is the main architecture of service company work
1 month ago

Kuukausikokous on meille tärkeä. Tänään fiilisteltiin näkemistä lomien jälkeen, saatiin kesä- ja projektikuulumisia. Tottakai me katsottiin myös vuotta 2022. Hauskaa oli myös käydä nopeasti visioimassa 5 vuoden päässä. ... See MoreSee Less

Kuukausikokous on meille tärkeä. Tänään fiilisteltiin näkemistä lomien jälkeen, saatiin kesä- ja projektikuulumisia. Tottakai me katsottiin myös vuotta 2022. Hauskaa oli myös käydä nopeasti visioimassa 5 vuoden päässä.
2 months ago

Heinäkuinen tervehdys! Nousimme luottoluokittajien korkeimpaan AAA kategoriaan edellisen vuoden tilinpäätöksen vanavedessä. Pitkäjänteinen työ kovan kasvun keskellä on yksi syy mutta niinhän se menee, että menestys rakentuu joukolla pieniä onnistumisia siellä täällä.

Kesäkuun CFO hakuumme tuli jopa yllättävän paljon kiinnostavia yhteydenottoja, joista suuren suuri kiitos kaikille osallisille, tämäkin etenee hyvin jo kesän aikana.

Tällä hetkellä lomailu on tietysti yksi tärkeimmistä vuoden onnistumisten painopisteistä ja panostammekin siihen vuosittain hieman normaalia enemmän. Loman onnistumisesta hiljainen toimisto ja viestimet enteilee hyvää syksyyn, johon sisältyy useita uusia lähtöjä yhdessä hienojen asiakkaidemme rinnalla, puhumattakaan todella hyvässä vauhdissa olevasta ekosysteemiyhteistyöstä!
... See MoreSee Less

Heinäkuinen tervehdys! Nousimme luottoluokittajien korkeimpaan AAA kategoriaan edellisen vuoden tilinpäätöksen vanavedessä. Pitkäjänteinen työ kovan kasvun keskellä on yksi syy mutta niinhän se menee, että menestys rakentuu joukolla pieniä onnistumisia siellä täällä.Kesäkuun CFO hakuumme tuli jopa yllättävän paljon kiinnostavia yhteydenottoja, joista suuren suuri kiitos kaikille osallisille, tämäkin etenee hyvin jo kesän aikana.Tällä hetkellä lomailu on tietysti yksi tärkeimmistä vuoden onnistumisten painopisteistä ja panostammekin siihen vuosittain hieman normaalia enemmän. Loman onnistumisesta hiljainen toimisto ja viestimet enteilee hyvää syksyyn, johon sisältyy useita uusia lähtöjä yhdessä hienojen asiakkaidemme rinnalla, puhumattakaan todella hyvässä vauhdissa olevasta ekosysteemiyhteistyöstä!
3 months ago

... See MoreSee Less

Näytä lisää

Haluatko kuulla lisää?